Vastlopen is nog nooit zo leuk geweest. Wij ontknopen complexe problemen met plezier!

Wij ontknopen en ontwarren problemen, vlechten schaalbare en duurzame oplossingen en helpen met het doorhakken van knopen.

De Ontknopers zijn

Waar creativiteit en analyse samenkomen. Patronen houden ons nooit tegen om verder te komen…..

Wij ontknopen en ontwarren problemen, vlechten schaalbare en duurzame oplossingen en helpen met het doorhakken van knopen.

Met onze meer dan 60 jaar ervaring in het vak als ondernemer, trainer, begeleider en bestuurder zijn wij altijd actief geweest in het begeleiden van innovatie- en teamdynamiekvraagstukken.

Onze unieke kracht is de combinatie van het gebruiken van de linker en rechterhersenhelft.

Door onze achtergrond en ervaring kunnen we zowel creatief als analytisch denken. Dat levert niet alleen vernieuwing op, maar ook ideeën die passen bij klanten én in de bedrijfsvoering.

Ons team

Rex Bierlaagh

Ontknoper

Rex combineert sterke analyse skills met een krachtige creatieve intuïtie. Als trainer, coach, facilitator, bestuurder én meewerkend voorman heeft hij ruime ervaring op het gebied van ‘hands-on’ Innovatie Management, het begeleiden van product -,  dienstontwikkelingsprojecten en het opbouwen van ondernemende teams. 

Lambert Koster

Ontknoper

Lambert is een ervaren trainer, coach, facilitator en ondernemer. Hij begrijpt dat een organisatie mensenwerk is en tegelijkertijd dat de ‘harde kant’ ook goed geregeld moet worden. Deze holistische blik gebruikt hij succesvol bij het trainen, coachen, faciliteren en begeleiden van organisaties, teams en individuen in verander- en innovatieprojecten. Een Design Thinker pur sang. 

Yvette Vermeer van Beek

Yvette Vermeer

Ontknoper

Yvette is een echte visuele strateeg. Ze gebruikt haar teken-skills om helderheid te creëren in complexe vraagstukken. Haar achtergrond als industrieel ontwerper en ruime ervaring als projectmanager en zakelijk tekenaar, maken haar een expert op het gebied van Visual Design Thinking.

We zijn goed in drie dingen

Samenwerking en groepsdynamiek verbeteren ten aanzien van beeld en besluitvorming

Methoden en bijpassende vaardigheden aanleren die nodig zijn om patronen blijvend te doorbreken

Action learning: samen met de groep ter plekke resultaat bereiken op bijvoorbeeld gebied van strategie en innovatie

Oftewel...

We zijn goed in helderheid scheppen door te helpen denk- en gedragspatronen te doorbreken, hoofd en bijzaken te scheiden, in kaart te brengen wat er op je afkomt en dat wat van belang is ook de juiste aandacht krijgt. Dit kan gaan over bestaande zaken als ook toekomstige – nog nieuw te bedenken – zaken.

Zodra het overzicht er weer is gaan we samen met de groep aan de slag om te werken aan vernieuwing / innovatie, nieuwe (strategische) plannen. Hierbij zijn we pragmatisch qua methodieken; als het past en werkt dan gebruiken we het. Daarbij richten we ons op resultaat in zowel inhoud als samenwerking / communicatie.

Faciliteren in het nemen van informed decisions, oftewel kun je knopen doorhakken (en heb je met elkaar doorgesproken wat de consequenties van die keuzes kunnen zijn?). Wij blijven liever niet ‘hangen’ en zorgen ervoor dat je, met nieuwe vaardigheden, zelf problemen kunt ontknopen, oplossingen kunt vlechten en knopen kunt doorhakken.

Tot nu toe al

0
Uit de war gehaalde organisaties
0
Blije werkers
0
Ontknoopte patronen
0
Nieuw bedachte ideeën

Ervaar waarom vastlopen nog nooit zo leuk is geweest

Wij geloven in samen optrekken met onze klanten. Het samen ontknopen en ontwarren van complexe problemen. En het samen vlechten van schaalbare en duurzame oplossingen en helpen met het doorhakken van knopen.

Samen werken we aan vraagstukken. We laten los waar het kan en ondersteunen waar het effectief is.

We bijven niet ‘hangen’, veel liever trekken we later weer samen op bij een ander vraagstuk. Onze ondersteuning is ‘duurzaam’ zijn; na afloop kunnen jullie er zelf mee aan de slag.

Wij gebruiken een breed scala aan internationaal bewezen methoden en technieken. Onze trainers en coaches hebben jarenlange ervaring, zijn gecertificeerd of hebben met succes opleidingen gevolgd in deze methoden en technieken. 

Benieuwd naar welke methoden en technieken we toepassen, en wat ze inhouden? Klik op deze knop om daarachter te komen!

Onze expertise

Helder maken en visualiseren van het vraagstuk

In 9 op de 10 gevallen liggen de echt te tackelen problemen dieper dan het geformuleerde vraagstuk.

Concreet aan de slag met:

Zelf aan de slag gaan op basis van de bovenste punten is een belangrijk element in onze aanpak. Geen analyses en rapporten, wel al doende problemen ontwarren en oplossingen en elkaar vlechten.

  1. Innovatietrajecten begeleiden.
  2. Opstellen van uitvoeringsstappen (jaarplannen)
  3. Brainstorms begeleiden.
  4. Stroomlijnen van vergaderingen.
  5. Besluitvorming vormgeven.
  6. Empathisch onderzoek: vanuit de klant leren denken.

Wij bieden tegelijkertijd inzicht in problemen, overzicht op de materie door visualisaties én resultaat door beweging te krijgen op weg naar nieuwe producten, diensten en processen.

Inzicht krijgen in groepsdynamiek en groepspatronen.

Onze denk- en gedragspatronen bepalen voor een deel hoe we als groep samenwerken. Als je dit eenmaal doorhebt, kun je ze ook aanpassen om effectiever samen te werken.

Herhaalbaar en schaalbaar maken van effectievere samenwerking

Leren van methodieken om die patronen te doorbreken en ze herhaalbaar en schaalbaar te maken.

Ontknoop cases

Loopt u vast met een complex probleem?

Neem gratis contact op met De Ontknopers!

Methoden en technieken

Wij gebruiken de volgende werkwijzen:

Design Thinking

Dit is een methode  om complexe problemen op te lossen waarbij de klant of gebruiker centraal staat. Zeer effectief wanneer je wel kunt benoemen wat nu eigenlijk het probleem is, maar je met de gebruikelijke aanpak niet tot een werkende oplossing komt. Het is een intuïtieve en iteratieve manier van werken. De methode bestaat al 20 jaar, heeft een wetenschappelijke basis, en wordt steeds meer gebruikt omdat lineair denken niet meer goed genoeg is voor de de huidige snel veranderende wereld.

Lateraal Denken

Dit is een resultaatgerichte methode om onderscheidende oplossingen te bedenken. Lateraal Denken is ontwikkeld door De Bono, een expert op het gebied van gedrag en zakelijke creativiteit. De kracht zit hem in de denktechnieken die ervoor zorgen dat je uit je vaste denkpatronen gehaald wordt en nieuwe patronen, lees:  nieuwe onderscheidende ideeën kan bedenken die je eerst niet had. Het is een schaalbare en interculturele methode.

Visual Thinking

Visual Thinking wordt ook wel eens zakelijk tekenen genoemd. Met behulp van inzichtelijke tekeningen worden processen uitgebeeld. Dit levert inzicht en overzicht op. Problemen die complex zijn worden via deze tekeningen teruggebracht naar hun essentie. Samen met onze expert tekenaar worden deze tekeningen gemaakt tijdens strategiesessies, innovatietrajecten of rond besluitvorming.

Strategic doing

De ‘fuzzy front end ‘ van innovatie (rond nieuwe producten, diensten en processen) levert als resultaat gevalideerde prototypen. Daarna moeten verder uitgewerkt worden of gelanceerd worden en de interne of externe markt. Strategic doing is een krachtige methode om hier snelle stappen in te maken. Hoe kun je in een complexe omgeving middels experimenteren en actiegericht werken stap voor stap komen tot een gedragen en werkende oplossing?

AEM Cube

Hoe kun je gebruik maken van de ‘kracht’ van teamleden als het gaat om innovatie, leiderschap en het bijdragen aan de groei van de organisatie? Hoe diverser het team hoe succesvoller het team kan zijn. Dit vereist inzicht in wat voor soort mensen er in het team zitten en hoe je met elkaar kunt communiceren om tot goede resultaten te komen. De AEMcube biedt dit inzicht en geeft handvaten om beter met elkaar samen te werken, maar ook om (strategische) besluitvorming te komen.

Zes Denkhoeden

Communicatie gaat vaak over gelijk krijgen met de juiste argumenten. Dit leidt vaak tot een verbale strijd (dat noemen we discussiëren). Gelijk krijgen wordt het doel in plaats van voor de betreffende situatie gezamenlijk de best oplossing vinden. Gelijk krijgen doet er niet toe, het gaat erom dat je tegelijkertijd met dezelfde intentie en doel aan een probleem werkt. Vandaar uit werk je samen aan de juiste aanpak. De Zes Denkhoeden is een methode die dit proces faciliteert.

Trendanalyse

Inspelen op nieuwe ontwikkelingen en trends is noodzakelijk om bij te blijven in deze snel veranderende wereld. Hoe doe je dat? Natuurlijk kun je een trendwatcher uitnodigen, een echte aanrader. Daarnaast helpt het wanneer je zelf trends en ontwikkelingen kunt analyseren om daaruit kansen te halen voor je organisatie. Deze kansen kunnen verder onderzocht worden op marktpotentieel. Wij leren jullie het proces van trendanalysen en kansen ontdekken.

Scenario’s maken

Onze omgeving veranderd constant. Hierdoor is er zelden één juiste oplossingsrichting. Het voorbereiden op verschillende perspectieven, verschillende mogelijke richtingen waarin een situatie zich ontwikkeld helpt enorm om goede keuzes te maken. Deze richtingen noemen wij scenario’s en bereiden voor op strategische keuzes. Scenario’s zijn toepasbaar voor beeldvorming (welke ontwikkelingen zien we in onze omgeving en wat zou de (strategische) impact kunnen zijn) en rond besluitvorming en de mogelijke impact van keuzes (ordenen van besluiten, mogelijke impact of variaties in plannen of doorrekenen van plannen)

Besluitvorming

Samenwerking kan niet zonder goede besluitvorming. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe neem je gedragen besluiten? Hoe zorg je voor goed draagvlak waarbij taken en verantwoordelijkheden op een ‘natuurlijke’ manier opgepakt worden om gezamenlijk resultaat te halen? Wij faciliteren dit proces zodat knopen doorhakken leuk wordt en het ineen vlechten van oplossingen snel gaat.